QP FOODS

PHỞ C.E.O GREENERY RESTAURANT

Xem thêm

TUỔI TRẺ

Với CHẤN HƯNG VĂN HOÁ

Trong KỶ NGUYÊN SỐ

Xem thêm

DỰ ÁN SÁNG TÁC TRUYỆN TRANH

DẤU CHÂN HOANG DÃ

Xem thêm

QP FOODS

PHỞ C.E.O GREENERY RESTAURANT

Xem thêm

TUỔI TRẺ

Với CHẤN HƯNG VĂN HOÁ

Trong KỶ NGUYÊN SỐ

Xem thêm

DỰ ÁN SÁNG TÁC TRUYỆN TRANH

DẤU CHÂN HOANG DÃ

Xem thêm

Công ty TNHH MTV Tư vấn QP Việt Nam là công ty tư vấn đầu tư, phát triển dự án, truyền thông - quan hệ công chúng và tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp trong các lĩnh vực:

VĂN HÓA; KHOA HỌC - GIÁO DỤC; DU LỊCH; MÔI TRƯỜNG;
CÔNG NGHIỆP GIẢI TRÍ VÀ CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO

VĂN HÓA; KHOA HỌC - GIÁO DỤC; DU LỊCH; MÔI TRƯỜNG; CÔNG NGHIỆP GIẢI TRÍ VÀ CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO

TÍNH ĐỘC NHẤT

TÍNH ĐỘC NHẤT

Mỗi sản phẩm cho mỗi dự án là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc từng yếu tố cấu thành sản phẩm và được thiết kế dành riêng cho khách hàng, sao cho cá tính, câu chuyện của khách hàng được khắc họa sắc nét nhất và độc đáo nhất.
TÍNH SÁNG TẠO

TÍNH SÁNG TẠO

Mỗi chiến lược tư vấn cho khách hàng là một cuộc cách mạng đổi mới toàn diện; mỗi sản phẩm được tạo nên để là một dấu ấn của tư duy đột phá vượt khỏi những giới hạn thông thường.
TÍNH TỐI ƯU

TÍNH TỐI ƯU

Mọi giải pháp tư vấn đều hướng đến sự tối ưu trong sử dụng và phát huy các nguồn lực: nhân lực, tài nguyên, chi phí nhằm mang lại hiệu quả tối đa từ sự đầu tư của khách hàng.
TÍNH BỀN VỮNG

TÍNH BỀN VỮNG

Mọi sản phẩm đều hướng tới kiến tạo những giá trị lâu dài, bền vững, có ích cho xã hội, cho môi trường và cộng hưởng giá trị với hệ sinh thái nơi doanh nghiệp đầu tư, phát triển.

Hồ sơ dự án

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Chúng tôi không ngừng thử thách đội ngũ với những dự án tầm vóc ở quy mô và đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau.
Image
Image
Image
Image
Image
Image